فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        متن نامه شماره 179/ 63/ 100ـ آ مورخ 15/ 10/ 63 شركت سهامي عام الكتريك ايران رشت:
به: دفتر امام امت دامت ظله العالي
سلام عليكم؛ احتراماً چنانچه وام گيرنده (مديون) به دلايلي نتواند در موعد مقرر اداي دين نمايد و ارزش رهينه (وثيقه) با ابنيه و تأسيساتي كه بر آن افزوده شده است چندين برابر مبلغ وام باشد استدعا دارد از محضر مبارك حضرت امام استفتاء فرمايند كه آيا دائن مي‌تواند رهينه (وثيقه) را تملك و تماماً تصرف نمايد.
ـ نظر امام (ره): «بسمه تعالي؛ حق ندارد».
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-