فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ 1359/9/13
شماره 8383-ش‌
شوراي محترم نگهبان
طبق اصل يكصدو چهل و يكم رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند.
با توجه به اصل فوق آيا آن عده از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در گذشته در دادگاههاي انقلاب اسلامي اشتغال به قضاوت داشته‌اند نميتوانند در ضمن تصدي امر نمايندگي به قضاوت در دادگاههاي انقلاب اسلامي ادامه دهند و يا شغل قضاوت دادگاههاي انقلاب بدون استخدام رسمي دولتي مخالفتي با اصل فوق ندارد؟
مستدعيست نظر محترم شورا را مرقوم بفرمائيد.
از طرف شوراي‌عالي قضائي‌-عبدالكريم موسوي‌اردبيلي‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-