فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 11/ 11891
تاريخ: 15 /8/ 1374
فقهاء محترم شوراي نگهبان
با ابلاغ سلام 
ضمن ارسال تصويري از ماده 22 و بند 5 اين ماده و ماده 25 اصلاحيه كنوانسيون لاهه خواهشمند است نظريه آن شوراي محترم را در مورد مغايرت يا عدم مغايرت با شرع ماده 22 كه در واقع ديه (خسارت) هر مسافر را محدود به دويست و پنجاه هزار فرانك و بند 5 ماده مزبور كه واحد پول مذكور را شصت و پنج و نيم ميلي گرم طلا به عيار نهصد هزارم-تعيين نموده و ماده 25 كه جواز پرداخت بيش از دويست و پنجاه هزار فرانك بعنوان ديه (خسارت ) هر مسافر مي باشد اعلام فرمايند.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-