فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 1559 /ق مورخ 18/ 9/ 60 :
لايحه انحلال سازمان معاملات ترياك مصوب كميسيون كشاورزي و عمران روستايي مجلس شوراي اسلامي در جامعه شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت ومغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-