فايل ضميمه :
        : رسيدگي به لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه منطقه‌اي استانداردسازي ارزيابي انطباق، تأييد صلاحيت و اندازه‌شناسي (ريسكام) اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
بررسي: با اصلاح بعمل آمده ايراد شوراي محترم نگهبان رفع شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-