فايل ضميمه :
        لايحه «موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي در درياي خزر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان» كه در تاريخ 12 /7/ 1396 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود در جلسه علني مورخ 20 /8 /1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته، اين لايحه فاقد مغايرت با قانون اساسي به ‌نظر مي‌رسد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-