فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 14/ 8/ 1396 
شماره: 45099-9000
بسمه‌تعالي
جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس‌محترم مجلس شوراي اسلامي
بازگشت به‌نامه شماره 22133 /213 مورخ 23/ 3/ 1396 درخصوص لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره مصوب مورخ 16/3/1396 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازده (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، در جلسه روز شنبه مورخ 13 /8 /1396 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و «نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تاييد قرار گرفت» مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي‌گردد.
سيد محمود هاشمي شاهرودي
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

رونوشت:
- شوراي محترم نگهبان.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-