فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

بسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 17/‏5/‏1396 مجلس عيناً به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

 

لايحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي

مادهواحده- در ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي اصلاحي مصوب22/‏8/‏1390 عبارت «يا خارج از» حذف ميگردد.

لايحه فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ هفدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ط

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-