فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 10/36155/د
تاريخ: 1385/3/8
بسمه تعالي
حضرت آيت‏الله جنتي(ايدكم الله)
دبير محترم شوراي نگهبان
با احترام
 از آنجا كه اصل هفتاد و پنجم بررسي طرحهاي قانوني و پيشنهادات اصلاحي نمايندگان در خصوص لوايح را كه داراي بار مالي باشند منع نموده و از طرفي در اصل يكصد و دوم به شورايعالي استانها اجازه تقديم طرح به صورت مستقيم به مجلس شوراي اسلامي را داده است، خواهشمند است نظريه تفسيري شوراي نگهبان را در پاسخ به اين سؤال اعلام فرماييد «آيا ممنوعيت بار مالي براي طرحهاي ارائه شده به مجلس شامل طرحهاي موضوع اصل يكصد و دوم قانون اساسي نيز مي‏شود يا خير؟».

غلامعلي حداد عادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-