فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:52772/ 47832
تاريخ: 5/ 3/ 1392

شوراي محترم نگهبان
بازگشت به نامه شماره 49692/ 30/ 91 مورخ 19/ 12/ 1391 در خصوص اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور، بدين­وسيله اصلاحات لازم جهت رفع ايراد آن شورا و ساير اصلاحات كه به شرح زير در جلسه مورخ 22/ 2/ 1392 هيئت وزيران تصويب شده است، به منظور اقدام معمول اعلام مي­شود:
1-	متن زير به عنوان تبصره به بند (پ) ماده (1) اضافه مي­شود:
تبصره ـ اراضي كه اشخاص قبل از پيروزي انقلاب اسلامي شرعاً مالك بوده و يا با احياء مالك گرديده­اند و نيز املاكي كه با توجه به اذن دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 16/ 12/ 1365، مذكور در تبصره (4) ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگل­ها و مراتع ـ مصوب 1367ـ مالك شده­اند، از شمول اين بند خارج است.
2-	در بند «ت» ماده (1) عبارت «در سواحل» حذف و عبارت ياد شده پس از عبارت «طرح­هاي بهسازي و شنا» اضافه مي­شود.
3-	متن زير به عنوان بند «چ» به ماده (1) اضافه مي­شود:
چ ـ بهسازي: ارتقاي كيفيت محيط از طريق بازسازي ويژگي­هاي ساختاري و محيطي، بهبود امكانات (ارتقاي كيفي)، توزيع مناسب امكانات (بهبود كمي) و مقابله با هر اقدامي كه موجب تخريب طرح­هاي بهسازي و شنا مي­شود.
4-	در بند (5) ماده (5) عبارت «زيرساخت­ها و تأسيسات ساحلي» به عبارت «زيرساخت­هاي ساحلي» اصلاح مي­شود.
5-	در بند (6) ماده (5) عبارت «ساخت و سازها» به عبارت «زيرساخت­ها» اصلاح مي­شود.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-