فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/20434

تاريخ: 1399/8/14

باسمه تعالي

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9800162 مورخ 23/‏04/‏1398؛

موضوع مصوبه شماره 46/‏4/‏4 - 15/‏6/‏1395 شوراي اسلامي شهر اسلامشهر در خصوص برگزاري مزايده عمومي به منظور جمع‌آوري پسماند خشك و ضايعات، در جلسه مورخ 30/‏07/‏1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل
 اعلام نظر مي‌گردد:

- با استظهار اينكه مصوبه مورد شكايت، مانع فعاليت دارندگان مجوز جمع‌آوري ضايعات خانگي نيست و اين مطلب در پاسخ طرف شكايت نيز بيان شده است، مصوبه از اين جهت خلاف شرع شناخته نشد.

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-