فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 9032
تاريخ: 6/ 4/ 1362
رياست كل محترم ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره 937ـ ك ـ ر ـ 41 مورخ 5/ 4/ 1362:
موضوع در جلسه رسمى فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت به نظر اكثريت فقهاى شورا «گرچه پرداخت و دريافت ربا حرام است و موجب مالكيت دريافت كننده بهره نمى‏شود ولى تصرفات قرض گيرنده در مبلغ مورد وام صحيح و نافذ است».
دبير شوراى نگهبان
لطف‏اللّه‏ صافى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-