فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 937 ـ ك ـ ر41
تاريخ: 5/ 4/ 1362
فقهاى محترم شوراى نگهبان (دامة بركاتهم)
بعد از سلام؛
 در ديوان عدالت ادارى دعاوى عليه سازمان صنايع ملى مطرح است.
خواهشمند است نظر شوراى محترم را درباره قرض ربوى به ديوان اعلام فرماييد كه آيا تصرفات قرض‏گيرنده در مبلغ مورد وام صحيح است يا خير؟
رئيس كل ديوان عدالت ادارى
محمد امامى‏كاشانى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-