فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 4812/ 21/ 78
تاريخ : 30 /3 /78

نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه

با سلام
نامه­ شماره 978/ 410 مورخ 19/ 3/ 1378 در جلسه مورخ 26 /3 /1378 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد و نظر آقايان بدين شرح اعلام مي­گردد؛
گرچه به نظر فقهاء شوراي نگهبان عنوان «صاحبان اراضي» مذكور در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح­هاي دولتي و شهرداري­ها شامل موقوف عليهم نيست و قهراً اراضي موقوفه از شمول تبصره مذكور خارج است. لكن در صورتي­كه نسبت به مفاد و تبصره و قوانين مشابه ديگر اختلافي باشد مي­بايست از مجلس شوراي اسلامي درخواست تفسير شود.

دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-