فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        ارائه تصوير كلان از بودجه سال 1398 كل كشور و بررسي موضوعات مهم بودجه
درآمد
بودجه سال 1398 كل كشور در تاريخ 4/10/1397 توسط دولت به مجلس تقديم گرديد. لايحه مزبور كه در واقع با تأخير 19 روزه اعلام وصول گرديده بود به كميسيون‌هاي تخصصي و تلفيق مجلس ارجاع گرديد. مطابق جزء «1» و «2» ماده (182) قانون آئين‌نامه داخلي مجلس «نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه سالانه كل كشور و پيوست‏ها و سوابق آن تا مدت ده روز مى‏توانند پيشنهادهاى خود را به كميسيون‏هاى تخصصى مجلس تقديم نمايند و كميسيون‏هاى تخصصى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-