فايل ضميمه :
        ادامه رسيدگي به لايحه آيين دادرسي كيفري مصوب كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.( از ماده 193 به بعد)
بررسي: تا آخر اين لايحه رسيدگي شد و با عنايت به اصلاحات به عمل آمده، ايرادات شوراي محترم نگهبان بر طرف شده است تنها در مورد ايراد شماره 58 آن شورا بر قسمت اخير ماده 482 با اصلاح بعمل آمده اگر چه ايراد شوراي محترم نگهبان برطرف شده است اما اگر دادگاه جديد نيز به همان رأيي كه دادگاه اول حكم كرده است حكم كند اين حكم نيز خلاف بيّن شرع است و بايد مجدداً نقض گردد.
لازم به تذكر است كه مي‌بايست شوراي محترم نگهبان به وعده‌اي كه در آخر مرقوم داشته است «كه متعاقباً ايرادات و ابهامات ديگر لايحه را اعلام مي‌كند» عمل فرمايد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-