فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي محمدكاظم حاجي سلطاني مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند 2 تصويب‌نامه شماره 256825/ت45650 هـ مورخ 28/ 12/ 1390 هيأت وزيران.
بررسي: با توجه به اينكه بر اساس ماده 13 قانون حمايت از آزادگان و تفسير آن، حقوق و مزاياي كارمندان آزاده از جهات گوناگون و شرائط فردي و خدمتي افراد مختلف است و مصوبه هيأت دولت نسبت به تمام آزادگان به نحو واحد و با حقوق ثابت 6 ميليون ريال حكم نموده است بنابراين شمول آن نسبت به كساني‌كه حقوق آنان بيشتر يا كم‌تر از مبلغ مذكور مي‌باشد خلاف ماده 13 قانون حمايت از آزادگان و تفسير آن مي‌باشد و قهراً‌خلاف شرع نيز مي‌باشد.
البته شاكي فقط نسبت به خلاف شرع بودن كساني كه حقوق‌شان بيش از 6ميليون ريال باشد شكايت نموده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-