فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 405 ك ق‌
تاريخ: 62/2/6
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي‌
احتراماً "در اجراي اصل نود و هشتم" قانون اساسي كه تفسير قانون اساسي را بعهده شوراي نگهبان گذاشته است، استدعا ميشود نسبت به وضع نمايندگان در ارتباط با اصول "يكصد و چهل و يكم" و "پنجاه و هفتم" قانون اساسي در موارد زير نظرتان را اعلام فرمائيد.
1ـ رياست دانشگاههاي كشور
2ـ عضويت در هيائتهاي مربوط به قانون بازسازي نيروي انساني‌
3ـ عضويت در هيأتهاي گزينش دستگاهها و ...
4ـ سرپرستي و اشتغال در ارگانهاي انقلابي و نهادها و بنيادها
ضمناً برداشت ما از تفسير مذكور چنين است:
يكي از اهداف اصل 141 قانون اساسي 2 بار حقوق نگرفتن يك فرد از صندوق دولت است. بعلاوه تأمين اصل 57ام قانون اساسي يعني تفكيك و استقلال قواي سه‌گانه منظور مقنّن بوده است، زيرا مسلم است كه مجاز نبودن نمايندگان مجلس به پذيرفتن مشاغل ديگر فقط بدليل حقوق نيست و با نگرفتن حقوق، نمايندگان مجلس نميتوانند سمتي ديگر را تصدي نمايند، دليل اين موضوع اين است كه در همين اصل 141 ميگويد: 
"سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است" يعني نماينده مجلس ميتواند استاد دانشگاه يا شاغل در يك سمت تحقيقاتي باشد و از اين بابت حقوق هم دريافت كند و در گذشته هم چنين بوده است و نمايندگان مجلس بعنوان استاد و ... خدمت ميكرده‌اند. بنابراين نمايندگان مجلس در اجراي 2 اصل فوق نمي‌توانند در مسئوليتهاي ديگر قرار بگيرند.

ضمناً آقاي محمد يزدي نايب رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي در هامش نامه چنين مرقوم نموده است:
بسمه تعالي‌
سئوال در بند اول اين است كه رياست دانشگاه آيا يك سمت آموزشي است يا سمت اداري؟
و در بندهاي ديگر اين است كه آيا شغل رسمي دولتي است يا نه نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
محمد يزدي‌


احمد كاشاني- محمد رشيديان- علي موحدي ساوجي- عباسعلي اختري- اسماعيل فردوسي‌پور- بهاءالدين علم‌الهدي- علم‌الهدي- مهدي طيّب و...
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-