فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 58
تاريخ: 19/ 2/ 1369
حضرت حجه‏الاسلام و مسلمين آقاى سيدابوالفضل موسوى تبريزى
رياست محترم هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره ه/67/ 35 مورخ 19/ 1/ 1369:
موضوع سؤال در جلسه شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و رسيدگى قرار گرفت. نظر آقايان فقهاى شورا به شرح زير اعلام مى‏شود:
«چون عوارض مذكور در دستورالعمل مورد نظر به استناد قائم‌مقامى شوراى شهر وضع شده و مشروعيت تصميمات شوراى شهر (كه در بند 1 ماده 3 قانون تشكيل شوراهاى اسلامى آمده است) منوط به تنفيذ مقام ولايت امر است بايد سند اين تنفيذ ضميمه گردد تا بتوان اظهارنظر نمود».
دبير شوراى نگهبان
محمد محمدى‏گيلانى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-