فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 16051
تاريخ: 3/2/ 1372

شوراي محترم نگهبان

در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست تصوير اساسنامه سازمان منطقه­ آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار كه در جلسه مورخ 21/ 10/ 1372 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به تصويب رسيده است، براي اقدام معمول ارسال مي­شود. 

								     حسن حبيبي
                                                 معاون اول رئيس جمهور
رياست جمهوري ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

فصل دوم: اهداف و موضوع سازمان
ماده 5 ـ سازمان براي تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني منطقه، رشد و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي، سرمايه­گذاري و افزايش درآمد عمومي، جذب سرمايه­هاي خارجي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، در زمينه­هاي زير فعاليت خواهد كرد.
حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه­اي، انتقال تكنولوژي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي و انجام فعاليت­هاي ترانزيتي ارائه خدمات بازرگاني به خصوص براي كشورهاي همسايه شمال شرقي با توجه به مزيت نسبي چابهار و تبديل آن به عنوان مبدا توليد، نگهداري، صادرات، خريد و فروش كالا و انجام عمليات تجاري از قبيل خريد و فروش، صادرات، واردات، فعاليت‌هاي خدماتي، مالي، معاملات ارزي همچنين صدور مجوز انواع فعاليت‌هاي اقتصادي مجاز، انعقاد هرگونه قرارداد، اخذ هرگونه عوارض، اخذ و اعطاي هر گونه اعتبار، صدور هرگونه تضمين براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و قبول و اعطاي هرگونه نمايندگي داخلي و خارجي، انجام هرگونه فعاليت فرهنگي، آموزشي و تبليغي از قبيل ايجاد مراكز آموزشي، انتشار كتب، مجلات و نشريات و انجام كليه اقداماتي كه براي پيشبرد اهداف سازمان در چارچوب اين اساسنامه، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي و قانون تجارت مجاز مي‌باشد.
ماده 8 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
الف ـ موافقت با تأسيس و انحلال شركت­هاي تابعه
ب ـ تصويب، اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شركت­هاي تابعه
ج ـ اعمال نظارت عاليه بر فعاليت­هاي سازمان
ماده 17 ـ هيأت مديره داراي همه­گونه اختيارات در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه بوده و از جمله داراي اختيارات و وظايف به شرح زير مي­باشد:
الف ـ تعيين روش­هاي اجرايي انعقاد هرگونه قرارداد لازم و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي.
ب ـ دادن اختيارات براي اقامه دعاوي و دفاع از دعاوي مطروحه عليه سازمان در كليه مراجع ذي­صلاح و مذاكره و سازش و تعيين وكيل و ارجاع امر به داوري و تعيين داور حسب توافق­ها و تعهدات قراردادي دو طرف.
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-