فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان.

ماده 6 : در صورت آلودگي كالا به عوامل ... .
بررسي: اطلاق اين ماده (اطلاق تغيير بين سه امر) شامل مواردي كه معدوم نمودن كالا خلاف شرع مي‌باشد مي‌گردد و لذا خلاف شرع دانسته شد. (4 رأي از 7 رأي)


توضيح اينكه معدوم نمودن چيزي كه ماليت داشته و تنها از نظر مورد ذكر شده اشكال دارد خلاف شرع مي‌باشد و اطلاق تغيير مستفاد از اين ماده شامل اينگونه موارد نيز مي‌گردد و خلاف شرع مي‌باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه منظور از اين ماده اين است كه در موارد مختلف تصميمات مختلف و متناسب با آن گرفته شود و در نتيجه در جايي كه جنس مورد نظر داراي فوائد ديگري نيز بوده و از آن جهت ماليت دارد معدوم نمودن آن مناسب نبوده و بايد تصميمات ديگر اتخاذ شود.
البته از اين ادعا مي‌توان جواب داد كه ظاهر عبارت ماده اين است كه هر كدام از سه شقّ، قسيم يكديگر بوده و در هر موردي مي‌توان يكي از اين سه قسم را انتخاب نمود.
همچنين نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مثلاً دولت پاكستان ضمانت صحّت و سلامت اجناس را نموده است و در فرض كشف خلاف در گمرك، دولت پاكستان ضامن بوده و جبران مي‌نمايد لذا معدوم نمودن اجناس مانعي ندارد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-