فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 1360/4/27
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
با توجه به نامه مورخ 60/3/18 اينجانب در مورد دفتر ارتباطي مردم با نماينده مجلس و سئوال رياست مجلس در رابطه با آن از شوراي محترم نگهبان قانون اساسي لازم است به عرض برساند كه در اصل 84 قانون اساسي  هر نماينده را در برابر تمام ملت مسئول دانسته و به او حق اظهارنظر در مسائل داخل و خارجي كشور داده است. طبيعي است براي انجام اين مسئوليت و توان اظهار نظر بايد اطلاعات لازم را داشته باشد كه يكي از راههاي كسب اطلاعات و انجام وظيفه وجود دفتري است كه هم محل مشخصي باشد و هم در حدود اختيارات و امكانات مكاتباتي بنمايد كه به عملي شدن كار كمك كرده و از اتلاف وقت بيشتر هم جلوگيري مي‌نمايد.
اما در نامه 1231/دال.ه‍ ــ 60/3/25 رياست محترم مجلس به شوراي نگهبان ضمن عنوان كردن دفتر ارتباطي مردم با نمايندگان در مورد اصل 76 كه حق تحقيق و تفحص را به مجلس داده است سئوال شده و استناد گرديده است و جواب شوراي نگهبان نيز در نامه شماره 2813 مورخ 1360/4/3 با استناد به اصل 76 قانون اساسي كه از حقوق مجلس است و نماينده بشخصه اين حق را ندارد مي‌باشد. بنابراين تقاضا دارد براي روشن شدن مسئله و رفع ابهام موضوع مربوطه را با استناد به اصل 84 قانون اساسي از شوراي نگهبان استفسار بفرمائيد.

با تشكر و به اميد توفيق براي شما
لطيف صفري‌
نماينده مردم اسلام‌آباد غرب‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-