فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست سركار خانم شهربانو بابلي و سمه‌جاني مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن نامه مورخ 1/ 6/ 1391 شهرداري رودسر.
بررسي: خواسته شاكي ابطال طرح كنارگذر شهر رودسر مي‌باشد و طرح مذكور ضميمه پرونده ارسالي نمي‌باشد و از نامه‌اي كه شاكي به منظور رفع نقص نوشته، استفاده مي‌شود كه وي طرح مذكور را به ديوان عدالت تقديم نموده است و لذا لازم است طرح مذكور ضميمه و ديده شود تا مشخص گردد كه مفاد اين طرح مستلزم خلاف‌شرع مي‌باشد يا خير؟
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-