فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 1710 ه. ب
تاريخ: 8 /10 /76


دبير محترم شوراي نگهبان 
با اهداء سلام
پيرو نامه شماره 1524 مورخ 1 /2/ 1336 موضوع تصويبنامه شماره 14624/ت 368 ه مورخ 6/ 10/ 1373 خواهشمند است دستور فرمائيد از ادقام انجام شده اينجانب را مطلع فرمائيد.
                              
                 علي اكبر ناطق نوري
             رئيس مجلس شوراي اسلامي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-