فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

تاريخ: 1398/5/12

شماره: 9703133

باسمه تعالي

حضرت آية ا... جنتي (دامت بركاته)

دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام و تحيّت به استحضار ميرساند؛

آقاي عليرضا فتحي به موجب دادخواستي اعلام كرده ‌است كه: بند (10) و (11) فصل سوم تعرفه عوارض شهرداري در سال 1397 در خصوص اخذ عوارض تفكيك املاك غير مشمول ماده (101) قانون شهرداري‌ها و عوارض موضوع آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) اصلاحي ماده (101) قانون شهرداري‌ها با احاديث نبوي «حرمه مال المسلم كحرمه دمه» و «لا يحل مال امر مسلم الا بطيب نفسه» و اصل «تسليط» مغاير است. عليهذا در اجراي تبصره (2) ماده (84) و ماده (87) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، سوابق مربوط به پيوست تقديم ميشود تا نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان را اخذ و جهت بهرهبرداري اعلام فرماييد.

با تشكر

محمدكاظم بهرامي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-