فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 20/ 2/ 95 
شماره : 484/ 100/ 95
بسمه تعالي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي علي محمدي
نماينده ولي فقيه وسرپرست سازمان اوقاف وامورخيريه
باسلام وتحيت
عطف به نامه هاي شماره 1178388 /94 مورخ 25/ 12/ 1394 وشماره 7773188/ 94 مورخ 27 /8/ 1394 ؛ موضوع درجلسه مورخ 15 /2/ 1395 فقهاي معظم شوراي نگهبان موردبحث وبررسي قرارگرفت ونظرفقهابه شرح ذيل اعلام مي گردد :
-گرفتن درصدي ازبهاي ماده معدني كه جزعرفي ياتابع اراضي موقوفه است به عنوان حقوق دولتي خلاف موازين شرع شناخته شد .
احمد جنتي
دبيرشوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-