فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5750/د.ش‌
تاريخ: 64/12/1
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان‌
سلام عليكم‌
محترماً به استحضار ميرساند، شورايعالي انقلاب فرهنگي در طي مذاكرات جلسات اخير در مورد دريافت شهريه از دانشجوياني كه استطاعت پرداخت دارند علي‌الاصول نظر مساعد داشته است ولي نظر به اينكه موضوع در رابطه با اصل سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌باشد لذا در جلسه مورخ 64/11/29 شورايعالي مقرر گرديده است كه قبل از اخذ تصميم در اين مورد نظر آن شوراي محترم استفسار گردد. متمني است پاسخ لازم عنايت فرمايند/ن
با آرزوي توفيقات الهي‌
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي‌
دكتر سيد محمدرضا هاشمي گلپايگاني‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-