فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 177 
تاريخ : 3 / 10 / 1368

بسمه تعالي
رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره هـ / 65 / 8 مورخ 3 / 2 / 1368 :
موضوع سؤال در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت نظر شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام مي گردد :

" بند 6 مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 7 / 1 / 1363 مبني بر واريز 2% فروش شركت ها به سازمان بلحاظ اين كه واريز زائد بر اجرة المثل متعارف مديران و مصرف ان را به صورت سرمايه گزاري و غير ان تصويب كرده است خلاف موازين شع است " . % ف

دبير شوراي نگهبان
محمد محمدي گيلاني


رو نوشت :
سازمان صنايع ملي ايران .
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-