فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/19486

تاريخ: 1399/6/17

باسمه تعالي

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9800517 مورخ 12/‏05/‏1398؛

موضوع بند 26 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان مورخ 23/‏2/‏1393، در جلسه مورخ 02/‏05/‏1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

- در صورتي كه مرجع صالح براي تغيير گذر مورد بحث، طبق موازين قانوني و مصالح اقدام كرده باشد، مصوبه مورد شكايت في‌نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص رعايت موازين قانوني در مصوبه، امري قضايي و در صلاحيت مرجع قضايي است.

سيامك ره‌پيك

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-