فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست سركارخانم عاليه مهراني سوها مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند 2-32-4 از فصل دوم و تبصره قسمت «ب» بند 1- 47 -4 از فصل سوم آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‌هاي آب و فاضلاب .

بررسي : موارد مورد شكايت خلاف‌شرع دانسته نشد، زيرا مفاد آن اخذ ثمن در برابر تغيير جديدي است كه به وجود آمده است و خلاف‌شرع نيست.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-