فايل ضميمه :
        مقدمه
لايحه فوق‌الذكر كه در مرحله اول در جلسه مورخ 24 /4 /1398 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده بود، از سوي شوراي نگهبان واجد ايراداتي ناظر به اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. ازين‌رو مجلس نيز در جلسه مورخ 23 /6 /1398 در مقام رفع ايرادات شوراي نگهبان اصلاحاتي را نسبت به برخي مواد موافقت‌نامه انجام داده است.
شرح و بررسي
1. مجلس شوراي اسلامي در مقام رفع ايراد شوراي نگهبان ناظر بر غيرفارسي بودن واژه «ژنتيك» در بند «4» ماده (4)، به‌عنوان معادل از واژه «ژني» استفاده نموده است كه با توجه به اصلاح صورت گ
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-