فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 18448/40/100    تاريخ 1379/3/30
حضرت‌ آيت‌الله جنتي
دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان
با سلام‌ و تحيت
همانگونه‌ كه‌ استحضار داريد شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ طي‌ نظريه‌ شماره‌ 76/21/583 مورخ‌ 1376/3/10 در خصوص‌ تفسير قوانين‌ چنين‌ اعلام‌ نظر فرموده‌اند:
1_ ...

2_ تفسير از زمان‌ بيان‌ مراد مقنن‌ در كليه‌ موارد لازم‌ الاجرا است‌. بنابراين‌، در مواردي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ گذشته‌ است‌ و مجريان‌ برداشت‌ ديگري‌ از قانون‌ داشته‌اند و آن‌ را به‌ مرحله‌ اجراء گذاشته‌اند، تفسير قانون‌ به‌ موارد مختومه‌ مذكور تسري‌ ندارد.

استنباط‌ اين‌ وزارت‌ از توضيح‌ قسمت‌ اخير نظريه‌ تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ اين‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ موضوعي‌ مختومه‌ نشده‌ بلكه‌ بعد از تفسير قانون‌ به‌ اجراء در مي‌آيد و امكان‌ استفاده‌ از نظريه‌ تفسيري‌ نسبت‌ به‌ مورد وجود دارد، اولي‌ تبعيّت‌ از نظريۀ تفسيري‌ است‌ زيرا با انجام‌ تفسير معناي‌ واقعي‌ و حقيقت‌ هدف‌ قانونگذار براي‌ مجريان‌ روشن‌ وابهامات‌و شبهاتي‌ كه‌ در استنباط‌ از آن‌ وجود داشته‌ زائل‌ مي‌گردد. لذا مستدعي‌ است‌ نظريه‌ شوراي محترم‌ نگهبان‌ را در اين‌ خصوص‌ به‌ اين‌ وزارت‌ ابلاغ‌ فرمائيد.

حبيب‌الله بيطرف - وزير نيرو
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-