فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 25789/ت19957 
تاريخ: 10 /5/ 1377
وزارت امور اقتصادي و دارايي 
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7 /5/ 1377 بنابه پيشنهاد شماره 14633/ 21-1962 مورخ 20/ 4/ 1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي ، مصوب 1334 تصويب نمود.
به شركتهاي Saunier Duval Eau Chaude Chauffage S.A مقيم فرانسه و Iran-Paris Company (overseas)- (IPCOO)  مقيم جمهوري ايرلند اجازه داده مي شود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و آيين نامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در طرح توليد آبگرمكن گازي ديواري در شهرستان اصفهان به ترتيب به نسبت چهل و دو و نيم درصد (5/42 %) و هفت و نيم درصد (5/7 %) سرمايه گذاران خارجي و پنجاه درصد (50 %) سرمايه گذاران خصوصي ايراني، به نحو زير مشاركت نمايند: 
1-	سرمايه گذاري سرمايه گذاران خارجي جمعا به مبلغ يك ميليون و چانصد هزار (1500000) دلار آمريكا به ترتيب زير به كشور وارد شود: 
الف- بابت سهم سرمايه معادل پانصد هزار (500000) دلار به صورت نقد، ماشين آلات و تجهيزات و دانش فني.
ب- به عنوان وام شركت سونيه دو وال به شركت مشترك معادل يك ميليون(1000000) دلار به صورت نقد و قطعات منفصله.
2-	نيازهاي ارزي شركت مشترك (پلار-سونيه دو وال) در دوره بهره برداري شامل ارز لازم براي بازپرداخت اصل و پرداخت سود تسهيلات و سود سهام قابل انتقال سرمايه گذاران خارجي از محل ارز حاصل از صادرات وليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود. تعهدات ارزي شركت مشترك تا حدي كه نيازهاي ارزي ياد شده را پوشش دهد با تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ابطال خواهد شد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-