فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:4963/25/د.ه‍
تاريخ: 62/5/11
شوراي محترم نگهبان‌
لطفا در تفسير اصل 111 قانون اساسي نظر بدهيد كه:
آيا مجلس خبرگان آئين‌نامه اجرائي آن اصل را فقط ميتواند در اجلاسيه اول تنظيم كند يا ممكن است در اجلاسيه‌هاي بعد هم اصلاحاتي بعمل آورد.
نايب رئيس مجلس خبرگان‌
اكبر هاشمي رفسنجاني‌
62/5/11
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-