فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        نظريه شوراي نگهبان
شماره: 5917
تاريخ: 11 /4 /73

نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه
با سلام؛

عطف به نامه شماره 3479 /410 مورخ 2/ 12 /72 موضوع در جلسه رسمي مورخ 15 /4 /73 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام مي‌گردد:
با توجه به بند 5 ماده 1 قانون «تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه» كه انجام امور مربوط به گورستان‌هاي متروكه موقوفه‌اي را كه متولي معين ندارد به عهده سازمان گذاشته شده است و با عنايت به ماده 18 قانون مذكور از زمان لازم‌الاجرا شدن آن قانون اطلاق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري و ماده 45 آيين‌نامه مالي شهرداريها لغو شده است و لذا از اين نظر خلاف شرع نيست و تشخيص موارد گورستانهاي موقوفه و غيرموقوفه با توجه به ضوابط شرعي از صلاحيت شوراي نگهبان خارج است.

دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-