فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شوراي محترم نگهبان، فقهاي منتخب مقام ولايت فقيه و محافظين حقوق و احكام مقدس اسلام
بعد التحية و السلام؛ ضمن ارسال فتوكپي فرمان تاريخي (حكم حكومتي) مقام معظم ولايت فقيه و رأي وحدت 
رويه شماره 8 مورخ 9 /8/ 62 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نامه شماره 31148/ 155 /3 مورخ 2/ 2/ 63 اين 
بنياد بعنوان شوراي محترم عالي قضايي و پاسخ 
شوراي مذكور به شماره ش/2605 /1 مورخ 16/ 2/ 63
اشعار مي‌دارد:
1ـ آنچه اين نهاد انقلابي را بر آن داشت تا مسأله را به عرض شوراي محترم نگهبان برساند همانا تكليف شرعي و الهي و رعايت اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم بوده است و لاغير.
2ـ چيزيكه دل ما را به درد مي‌آورد بي‌توجهي بعضي مسئولين به احكام اسلام و فرامين لازم الاتباع حضرت امام و طرح مسأله با اين اهميت در شوراي حقوقي شوراي‌عالي قضايي و بدون دخالت مجتهدين محترم و علماي اسلام شناس آن شورا در اين اظهارنظر است كه نهايتاً فرمان امام را نظير قانون اساسي دانسته ما را از فهم مسائل و اعتقاد به اعتبار فرامين امام منع كرده‌اند (خدايا از اين برخورد با مسائل اسلامي در جمهوري اسلامي به تو پناه مي‌بريم) در صورتيكه در كشور امام زمان و جهموري برحق اسلامي هر قانوني (حتي قانون اساسي) بايستي منبعث و ملهم از فرامين حيات بخش و واجب الاطاعه اسلام و ولي فقيه باشد و قانون اساسي قابل تجديدنظر، حك و اصلاح، تغيير و نسخ هم مي‌باشد اما احكام اسلامي و فرمايشات ائمه اطهار عليهم‌السلام و ولي فقيه لايتغير و الهام بخش ساير قوانين است.
3ـ امت بپا خاسته و شهيدپرور مسلمان ايران تمام زجر و شكنجه و تبعيد و سياهچاله‌هاي فراعنه را تحمل كردند و مردانه در مقابل جبّاران وستمگران ايستادند تا اسلام عزيز در قالب حكومت اسلامي نمايان و وعده الهي تحقق يافت و لذا حق دارند كه امروز بي‌اعتنايي به فرامين ولي فقيه رهبر مستضعفين جهان را تحمل نمي‌كنند و ساكت نمي‌مانند.
4ـ با توجه به عرايض فوق و جهت اجتناب از اطناب و اطاله كلام استدعاي عاجزانه دارد با توجه به مدارك پيوست براي حفظ اصالتهاي اسلام و اعلام مقامي كه احكام ولي فقيه در جامعه دارد پاسخ سؤال اين بنياد را كه از شوراي محترم عالي قضايي بعمل آمده است صراحتاً بيان فرمايند (خدايا تو شاهد باش كه ما به كُلُّكُم راع و كُلُّكُم مسئول عَن رَعيته عمل كرديم) و من جمله روشن فرماييد آيا بنياد بايستي اموالي را كه تكليفش به موجب حكم حكومتي امام تعيين شده است به سازمان زمين شهري تحويل دهد يا خير؟ خداوند شما را در خدمت به مستضعفين نصرت عطا نمايد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-