فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:25321/2724
تاريخ: 1382/02/01
شوراي محترم نگهبان
عطف به نامه شماره 82/30/2770 مورخ1383/01/24 در خصوص اساسنامه شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي، بدين وسيله اصلاحات لازم در اساسنامه ياد شده، جهت رفع ايراد آن شورا كه در جلسه مورخ 1382/01/27 هيئت وزيران به شرح زير تصويب شده است ، جهت اقدام لازم ارسال مي شود.
تبصره 1 - ارايه پيشنهاد در خصوص كاهش و افزايش سرمايه صندوق و اصلاح اساسنامه به مرجع قانوني در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است.

محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-