فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3308
تاريخ: 3/ 10/ 1367
تأييديه تلفنگرام‌
رياست محترم كميسيون شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به تلفنگرام شماره 433ـ 214 /313 مورخ 1/ 10/ 1367:
و عليكم السّلام و رحمه‌الله، «براساس نظر تفسيري شوراي نگهبان اصل 76 شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان نمي‌شود».
دبير شوراي نگهبان‌
محمد محمدي گيلاني‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-