فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 365
تاريخ: 29 /2/ 1369
رياست محترم ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه‏هاى شماره 3057 مورخ 18/ 10/ 68 و شماره 2453 مورخ 27/ 8/ 68:
موضوع سؤال در جلسه شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت. نظريه فقها را به شرح زير اعلام مى‏دارد:
«پس از بررسى سوابق تجديد فعاليت كميسيون ماده صد با عنايت به اينكه فعاليت مجدد كميسيون مستند به تنفيذ بالواسطه حضرت امام خمينى (قدس‏سره‏الشريف) بوده است، اصل فعاليت كميسيون مذكور خلاف موازين شرعى تشخيص داده نشد.»
قائم مقام دبير شوراى نگهبان
حسين مهرپور
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-