فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:976/7658/م/2
تاريخ:1391/11/7
باسلام و صلوات بر محمد(صلي الله عليه واله) و آل محمد(صلي الله عليه واله)

حضرت آيت ا... جنتي
دبير شوراي نگهبان

سلام عليكم
مستحضريد به موجب ماده واحده قانون تشكيلات شوراي نگهبان ، مصوب 1377/8/10 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 1377/8/25 به تائيد آن شوراي محترم رسيده است؛ «شوراي نگهبان مي تواند بمنظور انجام هرچه بهتر وظايفي كه به موجب قانون اساسي بر عهده دارد تشكيلات خود را تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا درآورد.»
در راستاي سياستهاي نوين اين ديوان معطوف به رويكرد پيشگيرانه و با عنايت به عدم تصويب تشكيلات آن شوراي محترم توسط مجلس شوراي اسلامي ، لطفاً دستور فرمائيد به منظور اجراي كامل قانون مذكور، اقدامات مقتضي معمول گردد.

با احترام
عبدالرضا رحماني فضلي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-