فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 32851/250/د.ه‍
تاريخ: 1366/10/22
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان‌
لوايحي در خصوص الحاق ايران به سازمانها و مجامع بين‌المللي از قبيل بانك توسعه اسلامي در مجلس مطرح ميشود. در اينكه اينگونه موارد از مصاديق عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي مذكور در اصل 77 ميباشد يا نميباشد بين نمايندگان اختلاف نظر وجود دارد، لطفاً نظر آن شوراي محترم را در اين خصوص بفرمائيد./ج
رئيس مجلس شوراي اسلامي‌
اكبر هاشمي رفسنجاني‌
66/10/22
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-