فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 1294/ق مورخ 5/ 8/ 60 :
لايحه اجاره پرداخت حقوق و فوق العاده‌هاي مستمر كاركنان دولت كه به اسارت رژيم مزدور عراق درآمده و يا در مناطق اشغالي و جنگي باقي مانده‌اند به عائله تحت تكفل آنان مصوب مجلس شوراي اسلامي در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغايز موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
حسين مهرپور
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-