فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي محمد سعيدي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بندهاي «الف» و «ب» و تبصره‌هاي 1 و 2 و 5 ماده 10 آيين‌نامه اجرائي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران.
بررسي: موارد مورد شكايت خلاف‌شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه بر اساس موارد مورد شكايت، شركت حمل و نقل مسئول تخلفات رانندگان دانسته شده و مجازات مي‌گردد و با توجه به اينكه راننده بر اساس بارنامه شركت، مجوز عبور را دارا مي‌باشد و لذا قاعده شركت تعهداتي را از راننده أخذ مي‌نمايد و از جهت اينكه از طرف سازمان‌هاي مربوطه مسئوليت اعطاء مجوز به شركت حمل و نقل داده شده است و مجوز عبور از ناحيه شركت صادر شده است، شركت صادر كننده مسئول مجوز اعطائي و مسئول تخلفات احتمالي بوده و مجازات مي‌گردد و لذا موارد مورد شكايت خلاف‌شرع دانسته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-