فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 37489 /16
تاریخ: 1382/5/29
شورای محترم نگهبان
عطف به نامه شماره 82/30/3168مورخ 1382/3/12 و پیرونامه شماره 10837 مورخ 1382/2/22، طرح تجارت الكترونیكی كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ 1382/5/26 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، در اجرای اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی و اظهارنظر آن شورای محترم به پیوست ارسال می‏گردد.
مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
متن مصوبه
ماده 1ـ ...
ماده 20ـ ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست كه مخاطب به نحو معقول بداند یا باید بداند كه «داده پیام» از اصل‏ساز صادر نشده و یا به‏طور اشتباه ارسال شده است.
ماده 21ـ هر «داده پیام» یك «داده پیام» مجزا و مستقل محسوب می‏گردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن «داده پیام» نسخه مجددی از «داده پیام» اولیه است.
ماده (22) به شرح زیر اصلاح و ماده (23) عیناً به انتهای آن اضافه گردید:
ماده 22ـ هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده پیام»، اصل‏ساز از مخاطب بخواهد یا توافق كنند كه دریافت «داده پیام» تصدیق شود، اگر به شكل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، به هر نوع ارتباط خودكار یا مكاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب كه اصل‏ساز را به نحو معقول از دریافت «داده پیام» مطمئن كند.
ماده (24) حذف گردید.
ماده 25ـ ...
ماده 41ـ در صورتی كه تأمین كننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی كالا و یا عدم امكان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند. در صورتی كه معلوم شود تأمین كننده از ابتدا عدم امكان ایفای تعهد خود را می‏دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداكثر مجازات مقرر در این قانون نیز محكوم خواهد شد.
ماده 42ـ ...
ماده 43ـ در صورتی كه تأمین كننده، كالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، كالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع به عهده تأمین كننده است. كالا یا خدمات ارسالی مذكور چنانچه به عنوان یك معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین‏كننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‏تواند آن را قبول كند.
ماده 44ـ ...
ماده 61ـ در صورت رضایت شخص، موضوع «داده پیام» نیز به شرط آنكه محتوای «داده پیام» از اموری نباشد كه نشر آن از نظر قانون ممنوع است، ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام»های شخصی در بستر مبادلات الكترونیكی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:
الف ـ ...
ماده 62ـ ...
ماده 64ـ حق تكثیر، اجراء و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/9/3 و قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352/9/26 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای مصوب 1379/10/4، به صورت «داده پیام» می‏باشند، از جمله اطلاعات، نرم‏افزارها و برنامه‏های رایانه‏ای، ابزار و روش‏های رایانه‏ای و پایگاه‏های داده و همچنین حمایت از حقوق مالكیت‏های فكری در بستر مبادلات الكترونیكی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه‏های داده، حمایت از نقشه مدارهای یكپارچه قطعات الكترونیكی(Integrated Circuits & Chips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذكور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310/4/1 و آئین‏نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337/4/14خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور متضمن موارد خلاف قانون نباشد.
تبصره 1ـ حقوق مرتبط با مالكیت ادبی و هنری (Related Rights) كه پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالكیت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‏شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولیدكنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و مؤسسات ضبط و پخش می‏باشند كه شامل قوانین مصوب 1348/9/3 و 1352/9/26 مورد اشاره در این ماده می‏باشند.
تبصره 2ـ مدار یكپارچه (Integrated Circuit) یك جزء الكترونیكی با نقشه و منطقی خاص است كه عملكرد و كارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الكترونیكی متعارف را داراست. طراحی‏های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310/4/1 و آئین‏نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337/4/14 مورد حمایت می‏باشد.
ماده 65ـ ...
ماده (66) حذف گردید.
ماده 67ـ ...
ماده 77ـ هر كس در بستر مبادلات الكترونیكی با تكثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی كه در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/9/3 و قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352/9/26 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه مصوب 1379/10/4، منوط بر آنكه امور مذكور متضمّن موارد خلاف قانون نباشد، حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یك سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (50/000/000) ریال محكوم خواهد شد.
ماده 78ـ ...
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-