فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 16048/25/د.ه‍
تاريخ: 64/3/8
شوراي محترم نگهبان‌
بخاطر نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري و نداشتن سه وزير در كابينه و ابهام قانون اساسي لازم است كه نظر شورا در تفسير اصول 124 و 135 و 141 روشن باشد.
خواهشمند است نظر شورا را در مورد مسائل زير بيان فرمائيد
1ـ با توجه به دو اصل 124 و 135 آيا پس از انتخاب رئيس جمهور نخست وزير و كابينه به اعتبار سابق خود باقي هستند و يا نياز به معرفي جديد به مجلس و گرفتن رأي تمايل و اعتماد وجود دارد؟
2ـ بر فرض نياز به معرفي جديد، در فرض انتخاب مجدد رئيس جمهور قبلي كه خود نخست وزير و كابينه را به مجلس آورده نيز چنين نيازي هست يا نه؟
3ـ جواز سرپرستي نخست وزير نسبت به وزارت خانه‌هاي فاقد وزير براساس اصل 141 احتياج به تصويب مجلس و موافقت رياست جمهوري و يا يكي از آن دو دارد و يا ندارد؟

رئيس مجلس شوراي اسلامي‌
اكبر هاشمي رفسنجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-