فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 0510
تاريخ6/ 3/ 75
نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه
باسلام
نامه شماره 648 /41 مورخ 26/ 4 /74 در جلسه مورخ 3 /2/ 1375 فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر اقايان بدين شرح اعلام مي گردد:
گرفتن ماليات سالانه از موقوفات خاصه مانند موقوفات عامه خلاف موازين شرعي است ولي گرفتن ماليات از در امد اوقاف اشكال ندارد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-