فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 1655 /ق مورخ 3/ 10/ 60 :
لايحه حمايت از پرسنلي كه در راه انجام وظيفه به علت شركت و مباشرت در خنثي‌سازي مواد منفجره جان خود را از دست داده و به درجه شهادت نائل مي‌گردند مصوب مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-