فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 16908/ 30 /85
تاريخ : 13 /05/ 1385

بسمه تعالي
حضرت آيت الله شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه

با سلام
با عنايت به اينكه برخي از مراجعين به شوراي نگهبان اظهار نموده‌اند كه بعضي از واحدهاي ثبتي نظريه مورخ 19/ 09/ 1364 فقهاي شوراي نگهبان راجع به خلاف شرع بودن و ابطال ماده 34 قانون ثبت مصوب 18/ 10/ 1351 را كافي نمي‌دانند و با عنايت به حكم اصل چهارم قانون اساسي كه متضمن فقد اعتبار قانوني قوانين و مقررات مغاير با موازين شرعي مي‌باشد، با ارسال يك نسخه از نظريه فوق خواهشمند است مقرر فرمائيد ضمن اقدام براي اصلاح ماده 34 قانون مزبور، مراتب به كليه واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي ابلاغ گردد تا از ارتكاب خلاف شرع و قانون جلوگيري به عمل آيد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان

رونوشت:
جناب آقاي اميري رئيس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-