فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري، به شرح دادخواست تقديمي مدعي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 112907/ت 38339 هـ مورخ 16/ 7/ 1386 هيأت وزيران، از طرف آقاي احمدرضا جهان‌انديش.
بررسي: 1ـ اطلاق مصوبه نسبت به اموالي كه مالك خصوصي داشته و قبل از انقلاب مقدس ايران و يا بعد از آن و قبل از نهي حكومت استخراج و مورد تملك قرار گرفته خلاف شرع مي‌باشد.
2ـ اطلاق آن نسبت به ساير مواردي كه افراد استخراج نموده‌اند با توجه به اينكه طبق روايات هر كسي استخراج نمايد مالك مي‌شود خلاف شرع است ولي نظر ديگر اين بود كه بعد از آن‌كه حكومت اسلامي نهي نموده است كسي حق استخراج و تملك آن را ندارد.
3ـ اطلاق آن نسبت به مواردي كه در موزه‌هاي آستان‌هاي مقدسه مي‌باشد خلاف شرع مي‌باشد. البته نظر بعضي اين بود كه از اين موارد منصرف است.
بهرحال نظر جمع اين بود كه اطلاق آن نسبت به مواردي كه مالك مشروع دارد مثل آن‌چه قبل از انقلاب اسلامي استخراج و تملك شده است خلاف شرع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-