فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني

مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه همكاري­هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني» كه در تاريخ 17/ 5 /1395 اعلام وصول گرديده بود، نهايتاً در جلسه مورخ 2 /9/ 1395 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
شرح و بررسي
باتوجه به اينكه مطابق تبصره ماده واحده اين موافقت‌نامه، در اجراي موافقت‌نامه حاضر رعايت اصول 77 و 139 قانون‌اساسي به صورت كلي، الزامي دانسته شده است، موافقت‌نامه مزبور از اين حيث فاقد ايراد به‌نظر مي‌رسد. توضيح آنكه، ماده (6) اين موافقت‌نامه ناظر به مواردي است كه موافقت‌نامه‌هاي جداگانه در زمينه‌هاي خاص منعقد مي‌گردد و ماده (8) نيز مربوط به «حل و فصل اختلاف‌ها» از طريق مجاري ديپلماتيك، رايزني يا مذاكرات مي باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-